فروشنده:Sang Expo سنگ اکسپو
وب‌سایت:https://sangexpo.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:04533790428
آدرس:اردبیل، بلوار کشاورز، پلاک 241 . صنایع سنگ "سنگ اکسپو"
کدپستی:5615614595
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
یادداشت سفارش:مشتری گرانقدر، از خرید شما سپاسگذاریم.
به امید دیدار مجدد شما در "سنگ اکسپو"
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب